Advies & engineering

Onze bouwkundig adviseurs signaleren de kansen en beperkingen van uw bouwproject. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Komt uw (winkel)formule voldoende tot zijn recht in de voorgestelde bouwlocatie? En hoe zit het met de haalbaarheid van uw plannen? Wij zoeken het voor u uit.

Sneller zicht op de kosten

Een snelle en efficiënte uitvoering kan niet zonder de expertise van onze bouwkundig specialisten. Nog vóór ondertekening van de huur- of koopcontracten worden zij al bij uw project betrokken. In de onderhandelingsfase beoordelen wij contracten en geven advies over diverse bouwkundige en constructieve vraagstukken. Daarmee krijgt u sneller zicht op de kosten en weet u exact waar u aan toe bent.

Aanzienlijke kostenreductie

Stamhuis adviseert bij nieuwbouwprojecten, relocaties en herontwikkelingen. Dit advies gaat verder dan de beoogde uitstraling. Ook de (on)mogelijkheden van de locatie worden in beeld gebracht en besproken. Denk aan de bevoorrading van de winkel, het wel of niet plaatsen van koelunits en de vergunningsaanvraag. Wij maken u in vroegtijdig stadium attent op mogelijke valkuilen. Daarmee wordt de kans op herstelwerkzaamheden tijdens de uitvoering kleiner.

Informatiemanagement

Omdat informatiemanagement steeds belangrijker wordt, werken wij vanuit een Bouw Informatie Model (BIM). Daarmee verhogen wij de snelheid en efficiency en wordt de kans op fouten en meerwerk gereduceerd. Stamhuis staat voor een optimaal proces, geautomatiseerde informatiestromen en een strakke uitvoering van de werkzaamheden.

Werken met BIM

Bij het ontwikkelen en bouwen werken veel partijen samen en komen er grote stromen gegevens op gang. Een Bouw Informatie Model (BIM) brengt alle relevante informatie over een gebouw of bouwproject samen. Denk hierbij aan begrotingen, (constructie)tekeningen, bestekken, berekeningen en rapporten. Ook de planning van werkzaamheden en functies van ruimtes kunnen in dit model worden ondergebracht. Zo beschikt iedereen over exact dezelfde, actuele gegevens en kan het project vanuit dezelfde gedachte worden aangelopen.


De voordelen en toepassingen op een rij:

  • 3D-scanning
  • Modulair bouwen
  • Prefabriceren
  • 100% voorbereiding
  • Optimale processen en intensieve samenwerking
  • Heldere afspraken d.m.v. een BIM-protocol
  • Actuele en consistente informatie voor de hele keten toegankelijk
  • Verslaglegging en contractvorming
  • Automatisering van o.a. calculatie, planning en transport (BIM 4D en 5D)