Advies & engineering

Komt uw (winkel)formule eigenlijk wel tot zijn recht in de voorgestelde bouwlocatie? En hoe zit het met de haalbaarheid van uw project? Onze bouwkundig adviseurs signaleren razendsnel de kansen en beperkingen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Regeren is vooruitzien en meten is weten!

Sneller zicht op de kosten

Een soepele en efficiënte uitvoering kan niet zonder de kennis en kunde van onze bouwkundig specialisten. Nog vóór ondertekening van huur- of koopcontracten worden zij al bij uw project betrokken. In de onderhandelingsfase beoordelen wij de contracten en geven u advies over diverse bouwkundige en constructieve vraagstukken. Daarmee krijgt u sneller zicht op de kosten en weet u altijd  precies waar u aan toe bent.

Aanzienlijke kostenreductie

Stamhuis adviseert bij nieuwbouwprojecten, relocaties en herontwikkeling. Dit advies heeft niet alleen betrekking op de beoogde uitstraling, maar ook op de (on)mogelijkheden van de locatie. Denk aan de bevoorrading van de winkel, het wel of niet plaatsen van koelunits en de aanvraag van vergunningen. Doordat wij u vooraf attent maken van mogelijke valkuilen, wordt de kans op fouten (en meerwerk!) gedurende de uitvoering veel kleiner!

Informatiemanagement

Omdat informatiemanagement steeds belangrijker wordt, werken wij met een Bouw Informatie Model (BIM). Daarmee verhogen wij de snelheid en efficiency tijdens de uitvoering en wordt de kans op fouten en meerwerk aanzienlijk kleiner. Stamhuis staat garant voor een optimaal proces, geautomatiseerde informatiestromen en een strakke aansturing van alle werkzaamheden.

Oneindige mogelijkheden met BIM

Bij het ontwikkelen en bouwen werken veel partijen samen en komen er grote stromen gegevens op gang. Een Bouw Informatie Model brengt alle relevante informatie over een gebouw of bouwproject samen. Denk hierbij aan begrotingen, (constructie)tekeningen, bestekken, berekeningen en rapporten. Ook de planning van werkzaamheden en functies van ruimtes kunnen in dit model worden ondergebracht. Zo beschikt iedereen over exact dezelfde, actuele gegevens en kan het project vanuit dezelfde gedachte worden aangelopen.


De voordelen en toepassingen op een rij:

  • 3D-scanning
  • Modulair bouwen
  • Prefabriceren
  • 100% voorbereiding
  • Optimale processen en intensieve samenwerking
  • Heldere afspraken d.m.v. een BIM-protocol
  • Actuele en consistente informatie voor de hele keten toegankelijk
  • Verslaglegging en contractvorming
  • Automatisering van o.a. calculatie, planning en transport (BIM 4D en 5D)