Disclaimer

Welkom bij Stamhuis.nl, eigendom van Stamhuis Groep B.V. Door het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Dit document, samen met de privacy verklaring, vormt de relatie tussen Stamhuis Groep B.V. en u als bezoeker met betrekking tot het gebruik van deze website.

Dit document is het laatst gewijzigd op 05-02-2016 en wij behouden ons het recht voor om alle onderdelen van dit document te allen tijde te wijzigen. De term ‘Stamhuis.nl’ of ‘wij’ of ‘ons’ verwijst naar de eigenaar, Stamhuis Groep B.V. De term ‘u’ verwijst naar de bezoeker van deze website.

Disclaimer & copyright

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan u worden beschouwd.

Stamhuis.nl levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in deze informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te verbeteren.

Stamhuis.nl kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in deze informatie, dan kunt u met het contactformulier op de contactpagina ons hierop wijzen.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stamhuis.nl geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Stamhuis.nl kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van hyperlinks, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of van uw apparaten.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van hyperlinks naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring door ons van de inhoud ervan. Stamhuis.nl verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Eigendomsrechten

Deze website en de inhoud ervan, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ons of rechthoudende derden. Alle genoemde merken die niet eigendom zijn van Stamhuis.nl worden door ons erkend. – © Stamhuis Groep B.V. 2016 Alle rechten voorbehouden.

Het kopiëren van of reproduceren van een gedeelte of alle inhoud, ongeacht de vorm, is verboden. Tenzij:

  • u het uitprint of opslaat op een lokale schijf en het voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruikt;
  • het wettelijk is toegestaan.

Zonder schriftelijke toestemming mag u de inhoud van deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Onrechtmatig gebruik van deze website kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties. In het geval van een geschil is het Nederlandse recht van toepassing op deze website.

Stamhuis Groep B.V.
Otto Hahnweg 20
3542 AX Utrecht
030 – 24 12 880
info@stamhuis.nl
KVK nummer: 30086045