Disclaimer

Welkom bij Stamhuis.nl, eigendom van Stamhuis Groep B.V. Door het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Dit document, samen met de privacy verklaring, vormt de relatie tussen Stamhuis Groep B.V. en u als bezoeker met betrekking tot het gebruik van deze website.

Dit document is het laatst gewijzigd op 05-02-2016 en wij behouden ons het recht voor om alle onderdelen van dit document te allen tijde te wijzigen. De term ‘Stamhuis.nl’ of ‘wij’ of ‘ons’ verwijst naar de eigenaar, Stamhuis Groep B.V. De term ‘u’ verwijst naar de bezoeker van deze website.

Disclaimer & copyright

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan u worden beschouwd.

Stamhuis.nl levert grote inspanningen zodat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in deze informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te verbeteren.

Stamhuis.nl kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in deze informatie, dan kunt u met het contactformulier op de contactpagina ons hierop wijzen.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stamhuis.nl geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Stamhuis.nl kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van hyperlinks, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of van uw apparaten.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van hyperlinks naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring door ons van de inhoud ervan. Stamhuis.nl verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Eigendomsrechten

Deze website en de inhoud ervan, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ons of rechthoudende derden. Alle genoemde merken die niet eigendom zijn van Stamhuis.nl worden door ons erkend. – © Stamhuis Groep B.V. 2016 Alle rechten voorbehouden.

Het kopiëren van of reproduceren van een gedeelte of alle inhoud, ongeacht de vorm, is verboden. Tenzij:

  • u het uitprint of opslaat op een lokale schijf en het voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden gebruikt;
  • het wettelijk is toegestaan.

Zonder schriftelijke toestemming mag u de inhoud van deze website niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Onrechtmatig gebruik van deze website kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties. In het geval van een geschil is het Nederlandse recht van toepassing op deze website.

Stamhuis Groep B.V.
Otto Hahnweg 20
3542 AX Utrecht
030 – 24 12 880
info@stamhuis.nl
KVK nummer: 30086045

Privacy & cookie verklaring

Stamhuis.nl hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Verwerking van deze persoonlijke informatie gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Hoe gaat Stamhuis.nl om met uw persoonsgegevens?

Stamhuis.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor dit doel. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving.

Heeft u bijvoorbeeld uw e-mail adres ingevuld om contact met ons op te nemen? Dan gebruikt Stamhuis.nl uw gegevens niet om u ook nieuwsbrieven toe te sturen.

Contactformulier / Sollicitatieformulier

Via ons contactformulier bent u verplicht uw naam en e-mail adres achter te laten. Via ons sollicitatieformulier bent u verplicht uw naam, e-mail adres, telefoonnummer en Curriculum Vitae achter te laten. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u het heeft achtergelaten. Soms kunnen wij u vragen om aanvullende persoonsgegevens indien dit relevant is voor het beantwoorden van uw vragen.

Beveiliging

Verkregen persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij delen verkregen persoonsgegevens niet met derden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Log bestanden

Deze website verzamelt, zoals de meeste websites, gegevens van niet-persoonlijke aard in onze log bestanden. Dit omvat uw IP-adres, uw browser gegevens, uw internet provider, uw besturingssysteem, uw klikgedrag, het tijdstip dat u op onze website bent beland, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor algemene statistieken over het gebruik van de website. Cookies worden niet geplaatst via het gebruik van log bestanden. De informatie verkregen uit log bestanden wordt niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Deze rechten kunt u verzoeken via het formulier op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Wet bescherming persoonsgegevens

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Stamhuis.nl maakt gebruik van cookies en web statistieken. Hieronder leest u waarom. En u ziet welke cookies wij precies plaatsen en met welk doel.

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze website teruggestuurd worden. Zo weten wij bijvoorbeeld of u al eerder onze website bezocht heeft.

Welk soort cookies gebruikt Stamhuis.nl?

Stamhuis.nl gebruikt analytische cookies voor web statistieken.

Cookies voor web statistieken

Stamhuis.nl gebruikt cookies voor web statistieken. Dat doen wij om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door het gebruikersgemak voor mobiele apparaten te verbeteren indien wij veel mobiele bezoekers hebben. De verzamelde gegevens gebruikt Stamhuis.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

Dit soort cookies hebben geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt Stamhuis.nl geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Google Analytics

Voor het gebruik van web statistieken gebruiken wij het analysepakket Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. In onderstaande tabel ziet u welke cookies dit zijn.

Naam cookie Doel
_ga, _gat Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het websiteverkeer naar onze website. Met Google Analytics wordt een duidelijk beeld verkregen van onder andere de bezoekersstromen, van welke andere websites bezoekers op onze website komen en paginaweergaves. Op grond van deze informatie kunnen we de website verbeteren voor onze bezoekers.

Om uw privacy te waarborgen hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat alleen Google als bewerker optreedt bij de verwerking van persoonsgegevens van onze bezoekers. Hiernaast hebben wij de optie aangezet voor het anonimiseren van uw IP-adres. Dit houdt in dat de laatste 3 cijfers van uw IP-adres wegvallen en niet zullen worden opgeslagen door Google. Ten slotte hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Google Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Het uitschakelen of verwijderen van cookies

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Aangezien elke internetbrowser zijn eigen opties hiervoor heeft adviseren wij u om de help-functie van uw internetbrowser te raadplegen.

Op de volgende websites kunt u meer informatie over (het verwijderen van) cookies vinden:
De Rijksoverheid: “Cookies
Autoriteit Consument & Markt: “Cookies
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Stamhuis Groep B.V.
Otto Hahnweg 20
3542 AX Utrecht
030 – 24 12 880
info@stamhuis.nl
KVK nummer: 30086045