Revisie Centrum Nederland

Herinzet van winkelinventaris

Revisie Centrum Nederland is een initiatief van de Stamhuis Groep. Dit specialistische bedrijfsonderdeel streeft naar een hoogwaardige herinzet van materialen die voortkomen uit ontmanteling en demontage van winkels. De activiteiten die voortkomen uit de inzamelingstructuur vallen onder de verantwoordelijkheid van Stamhuis Retail Services. Het resultaat is in belangrijke mate afhankelijk van het volume dat (in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers) wordt ingezameld. Met de hoogwaardige herinzet van materialen staan wij borg voor een milieubewuste bedrijfsvoering. Door werkervaringsplekken voor arbeidsgehandicapten en langdurig werkzoekenden te realiseren, leveren wij een waardevolle bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.