Winkeluitbreiding en nieuw magazijn

Een bijzonder uitdagend en veelomvattend project in Bunnik. Supermarkt-exploitant Hans Geveling BV schakelde ons in voor de realisatie van een tweelaags nieuwbouwproject als uitbreiding van zijn Albert Heijn-wijkwinkel. Tegelijkertijd tekende Stamhuis voor de komst van een nieuw magazijn (met losdock) én de aanleg van het aangrenzende parkeerterrein.

Complex

Om omzetverlies zoveel mogelijk te beperken, moest de supermarkt gedurende de verbouwingswerkzaamheden operationeel blijven. Met een faseringsplan zijn wij erin geslaagd om deze omvangrijke operatie nagenoeg vlekkeloos te laten verlopen. Een complexe opdracht aangezien ook het magazijn en diverse koelinstallaties verplaatst moesten worden. Binnen het bestaande pand hebben wij diverse constructieve aanpassingen en heiwerkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben wij om het winkeloppervlak te vergroten de bouwmuren onder de bovenwoningen doorbroken. Vervolgens zijn de woningen boven de supermarkt voorzien van nieuwe gas- en elektra aansluitingen, waarvoor speciale tracé’s zijn aangelegd.

Prestatie van formaat

Met het Stamhuis Totaalconcept zijn wij in staat om alle disciplines aan te bieden: planvorming, calculatie, engineering, Nuts-coördinatie, projectmanagement, werkvoorbereiding, omgevingsmanagement, stakeholdersmanagement, directievoering en uitvoering. Door dit project gefaseerd aan te vliegen, is het gelukt om het project in relatief korte tijd te realiseren. Een prestatie van formaat, zeker gezien de complexiteit op het gebied van logistiek en installatietechniek, maar ook vanwege de afstemming met alle stakeholders.

BIM

Voor dit project hebben onze bouwkundig specialisten gebruik gemaakt van een Bouw Informatie Model (BIM): het managen van informatie binnen één en hetzelfde 3D-model. Het resultaat is een drastisch aangepaste wijkwinkel die in het oog springt door zijn moderne en warme uitstraling. Deze nieuwe Albert Heijn is uitgerust met tal van energiebesparende toepassingen zoals led-verlichting, koeldeuren en een revolutionair warmte-terugwin-systeem. De nieuwe wijkwinkel is nu nog overzichtelijker en kreeg ook op architectonisch vlak een kwaliteitsinjectie.

Prefab

Voor de vlotte realisatie van het nieuwe magazijn hebben wij diverse prefab-bouwelementen toegepast. Hierdoor is het ons gelukt om het casco in zeer korte tijd te realiseren! De interne constructieve aanpassingen van de winkel (doorbreken van wanden en plaatsen van constructieve portalen) zijn tijdens openingstijden uitgevoerd.

Lees meer