Duurzaam bouwen met Harald (interview)

Hi Harald, kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben Harald Kor, Manager Duurzaamheid en Innovatie bij Stamhuis. Hier ben ik verantwoordelijk voor het verduurzamen van zowel het eigen vastgoed als implementatie van duurzaamheid binnen onze projecten.

We staan binnenkort op de beurs met als focuspunt Paris Proof bouwen. Kun je ons wat meer vertellen over wat dit betekent?

“Zeker. Paris Proof bouwen houdt in dat we naar een gebouwde omgeving gaan waar géén CO2 uitstoot is. Dit heeft alles te maken met ‘Parijs akkoord’ om de opwarming van de aarde te beperken. Paris Proof bouwen is dan ook een brede term. Dit omvat zowel je operationele emissies, zoals het energieverbruik van je gebouw, als de materiaal gebonden uitstoot. Belangrijk is dat je beide onderdelen goed in kaart hebt. Meten is weten klinkt cliché, maar is hierin een onmisbare term.”

Wat kun je als opdrachtgever doen om meer Paris Proof te bouwen?

“We merken steeds vaker dat klanten inzichtelijk willen hebben wat nu in hun huidige vastgoed zit, of het nu een winkel of bedrijfspand is. Men wil weten wat voor materialen vandaag de dag aanwezig zijn middels een totale inventarisatie. Door dit inzichtelijk te maken met een scan, kun je voorstellen aandragen voor materialen die een positief effect hebben op de emissies. Denk hierbij aan materialen die je kunt hergebruiken of kunt overhevelen vanuit andere projecten.

Het is goed om deze zaken nu al in te regelen. Een heldere structuur van je projecten wordt steeds belangrijker. De aankomende wetgeving zal ook strengere eisen gaan stellen betreffende rapportage van de inkoopstromen. Je wilt voorkomen dat projecten op de rem komen te staan, omdat dit niet goed in kaart is gebracht. De samenwerkingen binnen je bevoorradingsketen zijn hierin van belang. Als je de ambitie hebt om duurzaam te bouwen, zal je de samenwerking moeten aangaan met partners die dezelfde prioriteiten delen. Vooral rondom de materiaalstromen.”

Warenträgern

Hoe beoordeel je nu welke materialen je wel/niet moet toepassen?

“Je moet weten wat voor uitstoot een materiaal heeft. De uitstoot gedurende de complete levenscyclus kun je bijvoorbeeld bepalen met een LCA-berekening. Wat als deze er niet is? Dan kun je altijd terugvallen op de Nationale Milieu Database. In deze database kun je nagaan wat voor impact de materialen hebben op de totale emissie. Wat is bijvoorbeeld de impact van koudgevormd staal, kunststof of MDF?”

De adoptie van circulaire materialen komt steeds meer op gang. Dat moet vertrouwen geven?

Zeker! Er was ooit een stigma rondom het toepassen van hergebruikte materialen, dat de kwaliteit niet in lijn zou zijn met bestaande (nieuwe) materialen. Inmiddels is het tij daarin gekeerd. De eigenschappen van hergebruikte materialen zijn gelijk aan nieuwe materialen. De adoptie van circulaire materialen komt langzaam op gang, maar wordt gelukkig steeds breder omarmd. Je ziet dat nu ook veel aandacht wordt besteed aan demontabel bouwen. Zo reduceer je de totale uitstoot natuurlijk enorm, omdat de productie van nieuwe materialen hier voor een groot deel wegvalt.

Welke hordes moeten nog genomen worden om die adoptie sneller te laten verlopen?

We moeten af van een directe kostenvergelijking en sturen op de kosten binnen de complete levenscyclus, oftewel de Total Cost of Ownership. Dit gaat om zowel de bouwperiode als daarna, bij het demoteren en het her inzetten van de materialen. De waarde van het materiaal is hoger wanneer het weer opnieuw toegepast kan worden. Het is een kwestie van je kaders aanpassen.

Hoe draagt het prefab bouwen hier aan bij?

Het industrieel bouwen onder de juiste condities komt met veel voordelen. Je hebt minder tijd nodig op de bouw, minder transportbewegingen en kent minder afval. In de toekomst zal dit een steeds groter onderdeel worden van onze bouweconomie. Gelukkig maar.

Wat doet Stamhuis zelf om Paris Proof te bouwen?

Eén van onze pijlers is de materiaal terugname verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd dat we de materialen weer terug in kunnen zetten en hiermee voorzien van een tweede leven. Dit gebeurt allemaal in ons revisiecentrum. Hier komen gedemonteerde materialen binnen die weer in de originele staat worden teruggebracht, zodat ze weer toepasbaar zijn voor hergebruik. We weten precies welke onderdelen we op voorraad hebben liggen, zodat we deze kunnen inzetten op verschillende projecten. Zo maken we de cirkel van onze eigen materiaalstroom rond.

Wil jij meer weten over Paris Proof bouwen? Bezoek ons dan op de PROVADA op stand nr. 12-67.